vi_flag en_flag

All products

Cocoa Powder_25kg - POD-10G5-1108907
- 10%
Xem nhanh

Cocoa Powder_25kg - POD-10G5-1108907

5.568.750₫ 6.187.500₫
White ChocoForm_1kg_4016213
- 10%
Xem nhanh

White ChocoForm_1kg_4016213

158.400₫ 176.000₫
Milk Chocoform_1kg_4016216
- 10%
Xem nhanh

Milk Chocoform_1kg_4016216

168.300₫ 187.000₫
Dark Chocoform_1kg_4016229
- 10%
Xem nhanh

Dark Chocoform_1kg_4016229

168.300₫ 187.000₫
Bread Mix-Puravita Dark Rye_1kg_4015577
- 10%
Xem nhanh
Tegral Chewy Choux Mix_1kg_4116299
- 10%
Xem nhanh

Tegral Chewy Choux Mix_1kg_4116299

96.030₫ 106.700₫
Dark Compound Chocolate_1kg_4116263
- 10%
Xem nhanh

Dark Compound Chocolate_1kg_4116263

128.700₫ 143.000₫
Dark Compound Chocolate_1kg_4116129
- 10%
Xem nhanh

Dark Compound Chocolate_1kg_4116129

149.490₫ 166.100₫
Real Chocolate Powder No Sugar_1kg_4116172
- 10%
Xem nhanh
White ChocoShave Chocolate_2kg_4116202
- 10%
Xem nhanh
Dark Couverture Chocolate Chips_1kg_4116158
- 10%
Xem nhanh
White Compound Chocolate_1kg_4116199
- 10%
Xem nhanh

White Compound Chocolate_1kg_4116199

151.470₫ 168.300₫
White  Couverture Chocolate 40%_1kg_4009151
- 10%
Xem nhanh
Milk  Couverture Chocolate 38%_1kg_4009150
- 10%
Xem nhanh
Dark Couverture Chocolate 72%_1kg_4009127
- 10%
Xem nhanh

Sản phẩm đã xem