Công thức

Bánh Su Dai Kem Custard

Bánh Su Dai Kem Custard

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Bơ ( Ít Ngọt )

Bánh Bơ ( Ít Ngọt )

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Cam Hạt Chia Layer Cake

Cam Hạt Chia Layer Cake

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Hạn sử dụng ... Đọc tiếp

Bánh Cuộn Cam & Hạt chia

Bánh Cuộn Cam & Hạt chia

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Hạn sử dụng ... Đọc tiếp

Bánh Mousse Cam Hạt Chia

Bánh Mousse Cam Hạt Chia

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Hạn sử dụng ... Đọc tiếp

Bánh Cam Hạt Chia Cream Cake

Bánh Cam Hạt Chia Cream Cake

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Hạn sử dụng ... Đọc tiếp