Công thức

Bánh Red Velvet Phô Mai Kem

Bánh Red Velvet Phô Mai Kem

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Cupcake Red Velvet

Bánh Cupcake Red Velvet

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Cupcake Cam & Hạt Chia

Bánh Cupcake Cam & Hạt Chia

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Cupcake Trà Xanh

Bánh Cupcake Trà Xanh

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Cupcake Sô-Cô-La

Bánh Cupcake Sô-Cô-La

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp

Bánh Brownie Sô-Cô-La

Bánh Brownie Sô-Cô-La

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM
Thứ Ba, 15/12/2020

Trọng lượng ... Đọc tiếp